چسب آب بندی با روش بتن سنگی

چسب آب بندی با روش بتن سنگی

هنگامی که قصد داریم بر روی یک بتن قدیمی عملیات نمادسازی انجام دهیم نیز استفاده از چسب آب بندی با روش بتن سنگی بسیار کاربردی است. به منظور آب بندی کردن بتن، جلوگیری کردن از ترواش و نشت آب، و هم چنین به منظور جلوگیری کردن از جدایی دانه های بزرگ و کوچک بتن از چسب آب بندی با روش بتن سنگی استفاده می شود.

به منظور ایجاد چسبندگی و افزایش خاصیت چسبندگی بتن تازه از چسب آب بندی با روش بتن سنگی استفاده می‌شود. این کار باعث می‌شود که خاصیت چسبندگی بتن بالا برود و به راحتی به بتن فرسوده و کهنه بچسبد. هنگامی که قصد داریم بر روی یک بتن قدیمی عملیات نمادسازی انجام دهیم نیز استفاده از چسب آب بندی با روش بتن سنگی بسیار کاربردی است. به منظور آب بندی کردن بتن، جلوگیری کردن از ترواش و نشت آب، و همچنین به منظور جلوگیری کردن از جدا شدن دانه‌های بزرگ و کوچک بتن از چسب آب بندی با روش بتن سنگی استفاده می‌شود.

هنگام آسیب دیدن بتن قدیمی برای ترمیم و رفع کردن آسیب‌ها از چسب آب بندی با روش بتن سنگی استفاده می‌شود، در این مواقع هم آسیب‌های عمقی و هم آسیب‌های سطحی به طور کامل رفع می‌شوند. برای رفع و ترمیم آسیب‌های وارد شده به سازه‌های دیدنی از جمله؛ مخازن و کانال‌های بتنی، سد بتنی، پل‌ها و هم چنین بتن آسیب دیده‌ی باند فرودگاه از چسب آب بندی با روش بتن سنگی استفاده می‌شود. در واقع از چسب آب بندی با روش بتن سنگی به منظور تعمیر و ترمیم بتن کهنه و فرسوده شده، آب بندی کردن بتن، افزایش چسبندگی در بتن، رفع ترک در بتن و جلوگیری از به وجود آمدن ترک در بتن، متصل کردن انواع میلگرد به بتن، بهبود پایداری مکانیکی بتن، استفاده می‌شود.

چگونه از چسب آب بندی با روش بتن سنگی استفاده کنیم؟

برای اینکه بهترین نتیجه را در هنگام استفاده از چسب آب بندی به دست آوریم، محلی که در بتن قصد داریم در آن جا از چسب آب بندی استفاده کنیم باید عاری از هرگونه مواد اضافی اعم از چربی و گرد و غبارهایی باشد. چسب آب بندی را با آب ترکیب می‌کنیم وقتی این ترکیب رقیق شد، یک ملات رقیق خمیری شکل به دست می‌آید. در ابتدا مقداری چسب بر روی ملات می‌زنیم، چسب و آبی که ترکیب کردیم و خمیر رقیق شده‌ای حاصل شد، به بخش‌های خشک بتن می‌افزاییم. میزان استفاده از چسب به این بستگی دارد که چه میزان فشاری به بتن وارد می‌شود و چه ضخامتی دارد. در صورتی که ضخامت بتن کم است و فشار زیادی به آن وارد می‌شود، میزان چسب مورد استفاده نیز باید بیشتر باشد.

ویژگی و خواص چسب آب بندی با روش بتن سنگی

مهم‌ترین ویژگی چسب آب بندی با روش بتن سنگی این است که وقتی به بتن افزوده می‌شود، باعث افزایش میزان چسبندگی می‌شود. با وجود این خاصیت به راحتی می‌توانیم بتن جدید و مصالح جدیدی را به بتن قدیمی اضافه کنیم و بچسبانیم. هم چنین استفاده از چسب آب بندی در بتن باعث می‌شود که خواص کششی، مقاومت، میزان خمش بتن افزایش یابد. به علاوه استفاده از این چسب باعث می‌شود طول عمر بتن بالا برود، ترک و شکستگی در آن ایجاد نشود و نفوذ پذیری در بتن را کم می‌کند.