زیره کفشور MP 12

See also different:انواع کفشور
<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
MP 12
جنس محصول:
استیل 304 با ضخامت 7/10
اندازه‌ی هر عدد:
60 cm
تعداد در هر بسته:
1
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
MP 12
جنس محصول:
استیل 304 با ضخامت 7/10
اندازه‌ی هر عدد:
60 cm
تعداد در هر بسته:
1