کفشور خطی ART 100

See also different:انواع کفشور
<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
ART 100کروم
جنس محصول:
استیل 304 با ضخامت 7/10
اندازه‌ی هر عدد:
90cm
تعداد در هر بسته:
1
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
ART 100کروم
جنس محصول:
استیل 304 با ضخامت 7/10
اندازه‌ی هر عدد:
90cm
تعداد در هر بسته:
1