پروفيل M4 TT

<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
پروفیل بین M 4
جنس محصول:
آلمینیوم
اندازه‌ی هر عدد:
2/5متری
تعداد در هر بسته:
.

پروفیل بین سرامیک و سنگ T شکل محصولی پر کاربرد برای اجرای سنگ و سرامیک

ویژگی‌های محصول
کد محصول:
پروفیل بین M 4
جنس محصول:
آلمینیوم
اندازه‌ی هر عدد:
2/5متری
تعداد در هر بسته:
.