پروفيل كنج ۲.۵ متری

<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
پروفیل کنج
جنس محصول:
آلمینیوم
اندازه‌ی هر عدد:
2/5متری
تعداد در هر بسته:
.

پروفیل های کنج نیم گرد بدون نیاز به فارسی کردن سرامیک های پرسلان و تمیز بودن کار در اجرا سرامیک

ویژگی‌های محصول
کد محصول:
پروفیل کنج
جنس محصول:
آلمینیوم
اندازه‌ی هر عدد:
2/5متری
تعداد در هر بسته:
.