برش واترجت سراميك بتوني ۶ ضلعي

See also different:واترجت
<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
برشش 6 ضلعی
جنس محصول:
سرامیک
اندازه‌ی هر عدد:
دلخواه
تعداد در هر بسته:
.
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
برشش 6 ضلعی
جنس محصول:
سرامیک
اندازه‌ی هر عدد:
دلخواه
تعداد در هر بسته:
.