كانتر HFD

See also different:روشويي‌ها
<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
HFD کانتر سرامیک
جنس محصول:
سرامیک
اندازه‌ی هر عدد:
120/240
تعداد در هر بسته:
برگی
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
HFD کانتر سرامیک
جنس محصول:
سرامیک
اندازه‌ی هر عدد:
120/240
تعداد در هر بسته:
برگی