سرامیک اسلب مات

<< return to catalog
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
سرامیک اسلب مشکی لاشتر
جنس محصول:
سرامیک پرسلان
اندازه‌ی هر عدد:
120/240
تعداد در هر بسته:
1
ویژگی‌های محصول
کد محصول:
سرامیک اسلب مشکی لاشتر
جنس محصول:
سرامیک پرسلان
اندازه‌ی هر عدد:
120/240
تعداد در هر بسته:
1